WSADY: CAS1 CAS2 CAS3 CAS4 FEM BDC

Wszystkie pliki wsady mają wykasowany lub zmieniony vin identyfikujący auto.

Kupujesz tylko plik, bez sterownika