WSADY: FRM LCM LM LSZ

Wszystkie pliki wsady mają wykasowany lub zmieniony vin identyfikujący auto.

Kupujesz tylko plik, bez sterownika