WSADY: EWS1 EWS2 EWS3 EWS4

Wszystkie pliki wsady mają wykasowany lub zmieniony vin identyfikujący auto.

Kupujesz tylko plik, bez sterownika