Kluczyk BMW z wyświetlaczem nie działa, nie włącza się ani nie ładuje się, 3DS dotyczy modeli G20, G21, G02, G01, G06, G05, G08, G07, F90, F92, F91, F93, F96, F95, F98, G31, F97, G30, G11, G32, G12, G15, G14, I15, G16, G38.

1. Wykonaj miękki reset kluczyka BMW z wyświetlaczem: W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk I/O
co najmniej 18 sekund.
Następnie sprawdź działanie kluczyka BMW z wyświetlaczem.
W pojazdach / kluczykach z wyświetlaczem BMW wyprodukowanych od grudnia / 2017 r. można alternatywnie przeprowadzić reset sprzętu.
Reset następuje po naciśnięciu równocześnie przycisków zablokowania i odblokowania i przytrzymaniu przez 8 sekund.

2. Kluczyk BMW z wyświetlaczem trzeba ładować przez co najmniej 30 minut (najlepiej
za pomocą kabla USB, ponieważ dzięki temu ładowanie przebiegnie szybciej).
Następnie sprawdź, czy kluczyk BMW z wyświetlaczem można włączyć przyciskiem I/O,
podczas gdy jest on w dalszym ciągu podłączony do kabla ładowania.
Gdy na wyświetlaczu ponownie coś się wyświetli, całkowicie naładuj akumulator (czas ładowania
wynosi ok. 2 godz.).
Jeżeli kluczyk BMW z wyświetlaczem w ogóle się nie ładuje lub bardzo szybko się rozładowuje, można wymienić
jego akumulator
(aktualne numery części, patrz elektroniczny katalog części).

3. Wyjmij akumulator z kluczyka BMW z wyświetlaczem. W tym celu delikatnie otwórz tył
obudowy.
Spowoduje to całkowite zresetowanie elektroniki.
Następnie ponownie włóż akumulator i sprawdź działanie kluczyka.
W razie potrzeby pozostawić obudowę otwartą do następnego działania.

4. Kontrola czujnika wilgoci na płytce.
Jeżeli punkt jest zabarwiony na czerwono, w kluczyku znajdowała się woda.
W tym przypadku należy wymienić kluczyk.

5. W nowym kluczyku z wyświetlaczem (także w przypadku wymiany kluczyka) standardowo wyświetlany jest zawsze symbol G11 i zawsze logo BMW.
Dopiero po przejechaniu pojazdem z prędkością 40 km/h lub większą
albo przejechaniu jednorazowo odcinka dłuższego niż 10 kilometrów następuje
synchronizacja kluczyka z pojazdem i wskazuje on prawidłowy
model pojazdu lub prawidłowe logo (M).