Kod Bmw KAFAS4 FSC OEM AppID 319 13F Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym FCW FSC Gxx

Kod jednorazowy do aktywacji Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym FCW.

Wystarczy przy płatności podać vin auta.

AppID 319 13F – Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym

 

Jeśli potrzebujesz innego kodu, zapraszam do kontaktu.

 

 

AppID 287 (11F) – Informacje o ograniczeniu prędkości  (SLI FSC Gxx )

AppID 318 (13E) – Wspomaganie niewłaściwej drogi ( WWA  FSC Gxx)

AppID 319 (13F) – Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym ( FCW  FSC Gxx)

AppID 320 (140) – Ochrona pieszych ( PD  FSC Gxx)

AppID 320 (141) – Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu ( LDW  FSC Gxx)