Kod Bmw KAFAS2 FSC OEM AppID 190 BE Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym ( FCW FSC Fxx) Front Collision Warning

Kod jednorazowy do aktywacji Ostrzeżenia przed zderzeniem czołowym.

Wystarczy przy płatności podać vin auta.

AppID 190 BE – Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym

 

Jeśli potrzebujesz innego kodu, zapraszam do kontaktu.

AppID 126 (7E) – Informacje o ograniczeniu prędkości ( SLI  FSC Fxx)
AppID 190 (BE) – Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym ( FCW  FSC Fxx)
AppID 191 (BF) – Wykrywanie pieszych ( PD  FSC Fxx)